AROSS Vloot

Hieronder vindt u de roeiboten van AROSS, verdeeld in Achten, Vieren, Tweeën,Skiffs en Overig. Tevens zijn er Privé-skiffs. De roeiboten zijn ingedeeld van makkelijk roeibaar naar moeilijk roeibaar. Achter de naam en het boottype staan de diploma’s die je moet hebben om in die boot te mogen roeien. Tevens staat er een korte legenda per boottype. Je mag ook in een boot roeien waar je het diploma nog niet voor hebt, maar dan moet er altijd een verantwoordelijk schipper in de boot zitten, meestal de stuur, die de vereiste diploma’s wel heeft. Als verantwoordelijk schipper kan iemand optreden die minimaal 1 jaar zowel stuurbevoegdheid als stuurervaring bezit. Bij de ongestuurde boten staat er welke diploma's de slag/boeg moeten hebben of er moet een instructeur mee varen of fietsen. Bij boten met een B erachter moet het vereiste diploma daadwerkelijk behaald zijn ook al is er een verantwoordelijk schipper in de boot of een coach op de kant. Bij een T moet er toestemming van het bestuur zijn en de gladde boten met een M erachter mogen de Maas op (mits de stuur/boegroeier S1C bezit). Al het C-materiaal mag uiteraard ook de Maas op (mits de stuur/boegroeier S1C bezit).

Legenda Diploma's
R1 Basis skullen in een C- of wherrie (gestuurd).
R2 Basis ongestuurd roeien in een trainings1x, 2x of 2-.
R3 Gevorderd scullen in gladde boten (gestuurd).
R5 Basis boordroeien in een C-boten (gestuurd).
R6 Gevorderd boordroeien in gladde boten (gestuurd).
R7 Gevorderd ongestuurd roeien in wedstrijd 1x, 2x of 2-.
S1 Sturen in Gladde-, C-boot of wherrie (S1A/B tot de Maas, S1C op de Maas).
S2 Sturen in gladde boten
T Toestemming van bestuur.
B Bevoegdheid daadwerkelijk behaald.
M Gladde boot die ook op de Maas mag varen.
Legenda Boottypen
W Dit is een wherry, meestal overnaads en heel breed. Het meest stabiele type boot.
OV Dit is een type boot die overnaads is, de randen van de planken overlappen.
C Dit is een type boot met een kiel.
. Staat er niks voor het aantal roeiers, dan is het een gladde boot.
1,2,4,8 Dit geeft het aantal roeiers aan.
x Dit betekent dat een boot scull-geriggerd is, de roeiers roeien met 2 riemen. Staat er geen x dan is de boot boordgeriggerd, de roeiers roeien dan met één riem.
+/- Dit geeft aan of de boot wel of geen stuur heeft.
. Staat er geen plusje of minnetje, dan is de boot ook zonder stuur.
           
Achten          
Bootnaam Boottype Roeidiploma scull Roeidiploma boord Stuur-diploma Opmerkingen/ Gewichtsklasse
Pegasus 8+   R6 S2 (T)  T
Vecht 8+   R6 S2 (T)  T
Vieren          
Bootnaam Boottype Roeidiploma scull Roeidiploma boord Stuur-diploma Opmerkingen/ Gewichtsklasse
Maas C4x+ R1 (B)   S1 B
IJssel C4x+ R1 (B)   S1 B
Waal C4x+ R1   S1  
Baanveger C4x+ R1   S1  
Raasdonder C4x+/C4+ R1 R5 S1  
Dommel 4x+/4+ R3 R6 S2  T, < 90 kg
Gouwe 4x+/4+ R3 R6 S2  T, < 72,5 kg.
Rotte 4x+ R3   S2  M, < 75 kg.
Aa 4x+/4+ R3 R6 S2  M, < 75 kg.
Gierzwaluw 4x+/4+ R3 R6 S2  M, < 80 kg.
Vaargeus 4+   R6 S2  M
 
Tweeën          
Bootnaam Boottype Roeidiploma scull Roeidiploma boord Stuur-diploma Opmerkingen/ Gewichtsklasse
Dieze C2x+ R1   S1(B)  B
C3x R1/boeg R7(B)   S1(B)  B
Rijn C2x+/C2+ R1 R5 S1  
Jolly Joker C2x+ R1   S1  
JanTon W2x+ R1   S1  
Gaasp W2x+ R1   S1  
A-Stilos C2x Slag R1/Boeg R2   Boeg S1  
Tweestrijd C2x Slag R1/Boeg R2   Boeg S1  
Vader Klinkhamer Trainings 2x Slag R1/Boeg R2   Boeg S1  M, < 75 kg.
Roerdomp 2x Slag R1/Boeg R2   Boeg S2  M, < 80 kg.
Smient 2x/2- Slag R1/Boeg R2 R6 Boeg S2      < 80 kg.
Pijlstaart 2x/2- Slag R3/Boeg R7 R6/ Boeg +R7 Boeg S2  T, < 75 kg.
Zilverreiger 2x Slag R3/Boeg R7 R6/ Boeg +R7 Boeg S2  T, > 75 kg.
Meeuw 2x/2- Slag R3/Boeg R7 R6/ Boeg +R7 Boeg S2  M, > 75 kg.
Van Galen 2-   R6/ Boeg +R7 Boeg S2  M
Skiffs          
Bootnaam Boottype Roeidiploma scull Roeidiploma boord Stuur-diploma Opmerkingen/ Gewichtsklasse
Amstel OV1x R2   S1  
Joost C1x R2   S1  
Ties C1x R2   S1  
Kievit Trainings 1x R2   S1      < 55 kg.
Vrouwe Aye Trainings 1x R2   S1      < 55 kg.
Stern Trainings 1x R2   S1      < 60 kg.
Julia Trainings 1x R2   S1      < 60 kg.
Waterruyter Trainings 1x R2   S1      < 70 kg.
Eindelijk Trainings 1x R2   S1      < 75 kg.
Indy Trainings 1x R2   S1      < 75 kg.
Jan van Gent Trainings 1x R2   S1      < 75 kg.
Rietgans Trainings 1x R2   S1  M, < 90 kg.
Dinkel Wedstrijd 1x R7   S2      < 60 kg.
Javelin Wedstrijd 1x R7   S2      < 65 kg.
Alk Wedstrijd 1x R7   S2      < 75 kg.
Anhinga Wedstrijd 1x R7   S2  M, > 75 kg.
Poelifinario Wedstrijd 1x R7   S2      > 75 kg.
Wulp Wedstrijd 1x R7   S2      < 85 kg.
Privé-skiffs          
Bootnaam Boottype Opmerkingen Eigenaar
Drijfsijsie Privé 1x Alleen na toestemming eigenaar T. Brocke
Gele Rivier Privé 1x Alleen na toestemming eigenaar S. van Mourik
Paf Privé 1x Alleen na toestemming eigenaar M. Roelofs
IJsvogel Privé 1x Alleen na toestemming eigenaar B. Janssen